Finance Manager - Accounting

  • Oostende, België

  • 126237

  • Hybride

  • Vaste functie

  • Fulltime

  • 38 Hours

TUI Business: 

    TUI Airline

     Band:

    4 

    Location(s):

    Belgium | Oostende | 8400 | Alfons Pieterslaan 17 
   
   
     

     

   Hours per week:

    38 Hours

   Type of contract:

    Vaste functie  

De TUI Group is ‘s werelds nummer één geïntegreerde toerisme business. Binnen de TUI Group groepeert TUI Airline alle luchtvaartactiviteiten in het Verenigd Koninkrijk, de Scandinavischelanden, België, Nederland, Duitsland, Marokko en de Nederlandse Antillen.

Accounting is een functie binnen onze luchtvaartorganisatie die verantwoordelijk is voor het leveren van een efficiënte boekhoudservice aan een groot gamma van interne en externe klanten die helpen om de strategische doelstellingen van de onderneming te realiseren. De rol bevordert de samenwerking binnen het team, verbetert de coördinatie van activiteiten en promoot een efficiëntere manier van werken. De Accountingafdeling opereert als een multidisciplinair team van experts dat efficiëntie en innovatie stimuleert.

 

Als Finance Manager Accounting ben je verantwoordelijk voor het bevorderen van de efficiëntie in de financiële boekhoudprocessen van de Airline, waarbij je een solide balans en resultatenrekening opmaakt en tegelijkertijd risico’s en kansen identificeert wanneer ze zich voordoen. Je past je sterke begrip van onderliggende boekhoudregels, processen en systemen toe om optimale financiële resultaten voor de onderneming te behalen, terwijl je de integriteit van de financiële administratie van de Airline behoudt.

Dit wordt bereikt door: het goedkeuren van journaalposten; het beoordelen van de volledigheid en juistheid van de balansposten van de Airline en er naar streeft om balansreconciliaties te optimaliseren; je neem het voortouw bij technische boekhoudkundige kwesties; het inzetten van je expertise ter ondersteuning van de Functionele Finance teams van TUI Airline bij bedrijfs- en systeemwijzigingen; voortdurend herzien en optimaliseren van routinematige activiteiten; en het bevorderen van een cultuur van continue verbetering binnen je team en andere afdelingen om je heen.

Je wordt gevraagd om de Head of Finance – Western Region Airlines & Airpas  te assisteren bij het beheer van de relatie van de Airline met externe accountants door het verstrekken van ondersteunende informatie, de opmaak van papers om boekhoudkundige beslissingen en hun financiële impact te verklaren, en het beantwoorden van ad-hoc vragen wanneer deze zich voordoen. Het tijdig, volledig en nauwkeurig verstrekken van cijfers om de raad van bestuur en het management een betrouwbaar beeld te geven van de financiële positie van het bedrijf.

Andere verantwoordelijkheden zijn onder meer (maar niet beperkt tot) het leiden en de ontwikkeling van een team van accountants; contactpersoon voor de andere boekhoudteams binnen de Group om wijzigingen binnen rekeningen te verklaren, het opstellen van balansprognoses inclusief het verstrekken van commentaar en analyse over bewegingen in het budget, de prognose en de werkelijke cijfers; het faciliteren van juiste interne boekhouding; het leveren van input en uitdaging aan P&L-prognoses en kasstroomprognoses indien nodig en het assisteren bij werk met interne auditteams om suboptimale interne controles en werkprocedures te identificeren en corrigeren.

 

In deze rol rapporteer je aan de Head of Finance – Western Region Airlines & Airpas.

OVER DE JOB

 

Als Finance Manager Accounting ben je verantwoordelijk voor:

 

– Het coachen en begeleiden van accountants, met regelmatige teamvergaderingen.

– Het managen van het team met als doel hen te ondersteunen bij hun doelstellingen.

– Succesvolle afronding van het maandelijkse afsluitproces om een nauwkeurige Airline rapportering in de Western Region mogelijk te maken.

– De opmaak en beoordeling van toegewezen balansreconciliaties en dit op maandelijkse basis.

– Coördinatie van balansbesprekingen met belangrijke stakeholders binnen de airline om het begrip en nauwkeurigheid te faciliteren

– Creatie en presentatie van een balansrapportage aan de Head of Finance

– Zorgen dat bedrijfsmiddelen efficiënt, correct en volgens de regels en richtlijnen worden gebruikt.

– Het starten en ondersteunen van ad-hoc en geplande luchtvaartprojecten

– Contactpersoon en ondersteuning van de externe auditor met de tijdige aanlevering van de benodigde informatieOpstellen en controleren van jaarrekeningen en belastingaangiften.

– Voortdurende optimalisatie en automatisering van bestaande processen.

– Ondersteuning bij de ontwikkeling van de boekhouding en controle binnen TUI Airline om consistentie, uniformiteit en standaardisatie te waarborgen.

– Controleren en beheren van gegevensinvoer om efficiënte rapportage van juiste gegevens te garanderen en indien nodig aanpassingen te maken.

– Monitoren, bespreken en adviseren over de maandelijkse, kwartaal- en jaarafsluiting om efficiënte boekhoudkundige registraties te handhaven en te waarborgen.

– Werken in overeenstemming met de COSO-regels en -procedures van het bedrijf.

 

OVER JOU

 

-Bachelor diploma.

-Ervaring van 3-5 jaar.

-Vermogen om processen te volgen en uit te dagen, en veranderingen te bevorderen en aan te passen.

 

OVER ONS AANBOD:

 

– Werken bij de toonaangevende wereldwijde toerismegroep:

– We staan voor interculturele samenwerking en bieden de mogelijkheid om te werken in internationale projecten en teams.

– Mobiel werken, flexibele werktijden en werken vanuit het buitenland: Wij geloven dat werk iets is wat je doet, niet waar je naartoe gaat.

– Ontwikkelings- en carrièremogelijkheden: Wij bevorderen het potentieel van onze medewerkers met een breed scala aan digitale trainingsmogelijkheden en internationale loopbaankansen.

– Persoonlijke voordelen: Wij bieden aantrekkelijke beloningen, royale reisvoordelen, uitgebreide gezondheids- en welzijnsaanbiedingen en nog veel meer.

 

Bij TUI weten we dat mensen net zo divers zijn als de bestemmingen waarnaar we onze klanten sturen. We vinden het geweldig om jouw uniekheid te zien schitteren en de toekomst van reizen te inspireren. Als je meer wilt lezen over wat Diversiteit & Inclusie voor ons betekent, bezoek dan eenvoudig onze website: Our DNA
 

Heb je nog vragen, aarzel dan niet om contact op te nemen via airlinecareers@tuifly.com 

We waarderen je interesse in TUI enorm en komen snel bij je terug van zodra de sollicitatieperiode is afgesloten.

Heb je vragen over deze functie?


Airline Talent Acquisition Team

E-mail: airlinecareers@tuifly.com

Let op: Wij beantwoorden telefonisch of per mail enkel vragen. Sollicitaties worden alleen via de website in behandeling genomen.